Trénink od štěňat po dospělé - ukázky

 

Na této stránce naleznete:

 

Ukázku tréninku nejrůznějších štěňat. Od základního motivačního tréninku (určeného pro všechna štěňata) až po rozšířený trénink štěňat, cvičících v Liščí Přípravce.

 

Ukázku tréninku několika specifických psů v průběhu času, od štěněčího věku až po dospělost

 

V praxi nelze sledovat postupný trénink několika psů od štěněčího věku až po dospělost, živě a v plném rozsahu. Na této stránce Vám umožníme náhled do postupujícího tréninku prostřednictvím fotodokumentace, a to u štěňat se jmény Sniper Lištička (CCOC), Unikke Lištička (CCOC), Winning Lištička (CCOC), Yasso Lištička (CCOC). Tato štěňata byla vybraná pro pozdější soustavnou a náročnou práci a kavkazí vrcholový sport. Jsou velice rozdílná a všechna složitěji cvičitelná, čímž patří jejich výcvik do rukou jen velmi zkušeného psovoda. (S naprostou většinou našich štěňat se cvičí daleko snadněji.) Zde jde o ukázku toho, jak lze pracovat od samých začátků i se značně svéráznými štěňaty, a to výhradně prostřednictvím příjemných motivačních metod, za přítomnosti hbitých úvah psovoda a jeho naprosté sebekontroly, a bez využití větší fyzické síly (zde jedním z naprostých základů je, aby pes věděl a akceptoval, že po upnutí na vodítko, které psovod drží, nesmí táhnout).

 

Sniper Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - trénink obedience, foto Petra Lhotáková

 

Pozor! Pro každé štěně volíme jiné, přísně individuální výcvikové působení, vypracováváme konkrétní tréninkový plán. Co však zůstává zásadním ve výcvikovém působení na jakékoli štěně - budování důvěrného, láskyplného vztahu, posilování koncentrace na psovoda a motivační cvičení!

 

Chcete-li docílit pěkného výsledku, musí být trénink radostný, přinášet psu potěšení (a také psovodovi). Toho lze docílit i u štěňat s přirozeně nižším zájmem o komunikaci s člověkem, zahájí-li včasný a výrazně motivační trénink již sám chovatel a psovod v něm dále dokáže pokračovat. Zdaleka nejde jen o nezbytné mazlení a hraní si se štěňaty (to jsou velmi důležité aktivity, ale i tyto zdánlivě jednoduché činnosti mohou být prováděny zcela chybně, s kontraproduktivním dopadem na konkrétní štěně). Motivační trénink je velice přínosný pro všechna štěňata, i taková, s nimiž se dál výrazněji pracovat nebude. Je skvělým základem pro každého psa a velkou pomocí pro budoucí majitele, a to i v případě, že chtějí svého psa pouze co nejsnadněji "vychovat".

 

"Vzorová" štěňata by byla v době odběru označena zde zobrazenými ikonkami, pomáhajícími se základním výběrem štěněte (po kliknutí na ikonku můžete číst více o hlavních předpokladech štěňat). Pod jménem každého z těchto štěňat je ještě uvedena bližší specifikace z jeho nejútlejšího věku.

 

 
Bližší specifikace štěněte v 6 týdnech věku: Velmi samostatná a svévolná fenka, která si vystačí sama se sebou, nemá potřebu výrazněji komunikovat s člověkem, a už vůbec ne vycházet mu jakkoli vstříc. Živého temperamentu, vášnivá a radostná, s výrazným kořistnickým pudem.

 

Bližší specifikace štěněte v 6 týdnech věku: Pejsek velmi přemýšlivý, výrazně živého temperamentu, sebevědomý, živelný, se silným kořištnickým pudem. Dravého, vášnivě urputného projevu, silně komunikativní, výrazný "pes jednoho pána".

 

Winning Lištička (CCOC) - pes

 

Bližší specifikace štěněte v 6 týdnech věku: Pejsek velmi přemýšlivý, středně živého temperamentu, sebevědomý, samostatný, vážný a urputný, s výrazným kořistnickým pudem. Nepříliš komunikativní.

 

Yasso Lištička (CCOC) - pes

 

Bližší specifikace štěněte v 6 týdnech věku: Pejsek velmi přemýšlivý, výrazně živého temperamentu, sebevědomý, samostatný. Silně komunikativní a radostný, ale nedůvěřivý k cizím. S méně výrazným kořistnickým pudem.


Jmenovaní sportovci v osobním volnu (fotografie)

 

 

Ukázky tréninku štěňat na videu

 

Sniper Lištička (CCOC) - video 172, 174, 180, 187, 189, 195, 210

Unikke Lištička (CCOC) - video 191, 193, 196, 211

Winning Lištička (CCOC) - video 218

Yasso Lištička (CCOC) - video 221, 222, 224, 228

 

 

Ukázky tréninku různých štěňat na fotografiích (včetně Snipera, Unikke, Winninga, Yassa)

 

3. týden věku

Velmi pomalu začíná řízený, citlivě vedený individuální trénink. Povrchy a terény, výšky a hloubky, překážky, vozidlo, předměty. Socializace, motivace, před 4. týdnem začínáme lehounce s obediencí.

 

Whirlwind Lištička (CCOC), 21 dnů - velmi pomalu začíná i řízený, citlivě vedený individuální trénink (socializace, motivace) Whirlwind Lištička (CCOC), Wizard Lištička (CCOC), Winning Lištička (CCOC) - vozidlo Winning Lištička (CCOC), 3,5 týdne - předměty, povrchy, korba, výšky Winning Lištička (CCOC), 3,5 týdne - přírodní výšky, hloubky a povrchy, náročný terén, lávka. A také čekání na místě. Winning Lištička (CCOC), 27 dnů - předměty, překážky Argun Lištička (CCOC), 3,5 týdne - čekání na místě, kdekoli

 

4. týden věku

Výšky, povrchy, překážky, předměty, motivace a obedience

 

Vedette + Vulkaan Lištička (CCOC), 4 týdny - předměty Nej Liška Lištička (CCOC) (1 měsíc) - povrchy, překážky Orso Lištička (CCOC) (34 dnů) - výšky a povrchy Orso Lištička (CCOC) (34 dnů) - překážky Orso Lištička (CCOC) (34 dnů) - předměty Winning Lištička (CCOC), 29 dní - obedience, předměty Winning Lištička (CCOC), 29 dní - přivolání Zorro Lištička (CCOC), 31 dní Zorro Lištička (CCOC), 31 dní Argun Lištička (CCOC), 29 dní


5. týden věku

Povrchy a terény, výšky, jiná zvířata, překážky, předměty, zákusy, vyhledávání

 

 Pirate Lištička (CCOC), 35 dní - předměty, výšky, povrchy Pirate Lištička (CCOC), 35 dní - předměty, výšky Pash Lištička (CCOC), 35 dní - předměty Pash Lištička (CCOC), 35 dní - předměty Pash Lištička (CCOC), 35 dní - výšky, povrchy Wizard Lištička (CCOC), 37 dní - s kočičkou Winning Lištička (CCOC), 36 dní - vyhledávání pamlsků ve směsi předmětů, zákusy Winning Lištička (CCOC), 39 dní - tréninková směs Winning Lištička (CCOC), 39 dní - vyhledávání pamsků v krabicích (a následné testování krabice Winningem) Winning Lištička (CCOC), 41 dní - převážně terén a vyhledávání Winning Lištička (CCOC) - předměty, zákusy Winning Lištička (CCOC), 41 dní - předměty Winning Lištička (CCOC), 41 dní - předměty, zákusy Yasso Lištička (CCOC), 5,5 týdne, motivační cvičení, trénink obedience Yasso Lištička (CCOC), 5,5 týdne, Yasso Lištička (CCOC), 5,5 týdne, trénink obedience

 

6. týden věku

Předměty, překážky, povrchy a terény, výšky, vysoké schody, vozidlo, motivační trénink, zákusy, jiná zvířata, návyk na vodítko, obedience (přivolání), vyhledávání

 

Master Lištička (CCOC) (6 týdnů) Rocket Lištička (CCOC) (45 dní) Unikke Lištička (CCOC) (48 dní) - poprvé vysoké schody, vozidlo Unikke Lištička (CCOC) (48 dní) - zákusy do nohy Winning Lištička (CCOC), 45 dní - vyhledávání největšího z Likerů Winning Lištička (CCOC), 45 dní - zdolávání těžkého terénu, první vysoké schody, překážky, přivolání kolem kočičky Winning Lištička (CCOC), 46 dní - předměty Winning Lištička (CCOC), 46 dní - přivolání a první malé odložení Yensi Lištička (CCOC), 6,5 týdne, motivační trénink

 

7. týden věku

Motivační trénink, přivolání, odložení, předměty, překážky, povrchy, výšky, vozidlo, zákusy, vyhledávání

 

Master Lištička (CCOC) (7 týdnů) - předměty, přivolání Orso Lištička (CCOC) - návyk na vozidlo Oliwia Lištička (CCOC) - předměty a překážky Orso Lištička (CCOC) (55 dní věku) - přinášení předmětů Orso Lištička (CCOC) (55 dní věku) - jízda na korbě Orso Lištička (CCOC) (55 dní věku) - předměty Orso Lištička (CCOC) (55 dní věku) - přinášení předmětů Sniper Lištička (CCOC) - předměty Sniper Lištička (CCOC) - úkolem je dostat se k obsahu skryté dózy (splněno) Sniper Lištička (CCOC) - přivolání přes překážky Sniper Lištička (CCOC) - předměty, kluzký svažitý terén Sniper Lištička (CCOC) - těžce průchozí terén, překážky Unikke Lištička (CCOC) - různorodý trénink s předměty Unikke Lištička (CCOC) - různorodý trénink s předměty Unikke Lištička (CCOC) - různorodý trénink s předměty Unikke Lištička (CCOC) - různorodý trénink s předměty Unikke Lištička (CCOC) - přivolání, výšky, povrchy Winning Lištička (CCOC), 55 dní - přivolání, odložení Winning Lištička (CCOC), 55 dní - aportování Yohnny Lištička (CCOC), 53 dní - motivační trénink Yohnny Lištička (CCOC), 53 dní - motivační trénink Yeager Lištička (CCOC), 53 dní - motivační trénink Yeager Lištička (CCOC), 53 dní - motivační trénink + přivolání (zadržení na dálku) :-) Yasso Lištička (CCOC), 51 dnů - vyhledávání, hledané ukryto v tašce na korbě

 

8. - 12. týden věku

Obedience (přivolání, polohy - také u ohně, štěkání, odložení, přivolání), budování koncentrace na psovoda a úkol, návyk na vodítko, jiná zvířata, předměty, překážky, povrchy, výšky, vozidlo, zákusy, agility (běh), vyhledávání, cizí objekty, obrana

 

Nej Liška Lištička (CCOC) (8 týdnů): přivolání, přinášení předmětů Nej Liška Lištička (CCOC) (8 týdnů) - trénink přivolání, přinášení předmětů, prvně na vodítku Master Lištička (CCOC) (2 měsíce) - práce s předměty Orso Lištička (CCOC) (2 měsíce) - předměty Orso Lištička (CCOC) (2 měsíce) - prvně na vodítku Revolt Lištička (CCOC) (8 týdnů) - vyhledávání, označení a vyštěkání předmětů Sniper Lištička (CCOC) (8 týdnů) - interiérový trénink s předměty Sniper Lištička (CCOC) (8 týdnů) - s kočičkou Sniper Lištička (CCOC) (2 měsíce) - poprvé vysoké schody Sniper Lištička (CCOC) (téměř 2 měsíce) - přinášení velkých předmětů Sniper Lištička (CCOC) (téměř 2 měsíce) - přinášení velkých předmětů Sniper Lištička (CCOC) (téměř 2 měsíce) - přinášení velkých předmětů Taser Lištička (CCOC) (2 měsíce) Unikke Lištička (CCOC), 8 týdnů - zákusy Unikke Lištička (CCOC), 8,5 týdne - předměty Unikke Lištička (CCOC), 8,5 týdne - předměty Unikke Lištička (CCOC), 8,5 týdne - předměty Nej Liška Lištička (CCOC) (2,5 měsíce) - Agility (běh) Nej Liška Lištička (CCOC) (2,5 měsíce) - přinášení předmětů Nej Liška Lištička (CCOC) (2,5 měsíce) - přinášení předmětů Nej Liška Lištička (CCOC) (2,5 měsíce) - Obedience, polohy před psovodem Nej Liška Lištička (CCOC) (2,5 měsíce) - Obedience, polohy před psovodem Orso Lištička (CCOC) (2,5 měsíce) - předměty, výšky Unikke Lištička (CCOC) - velké předměty Unikke Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - obhlídka neznámého objektu (trénink CCOC) Unikke Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - odložení, překážky, vyhledávání Unikke Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - povrchy, překážky Unikke Lištička (CCOC), 2 měsíce Unikke Lištička (CCOC), 2 měsíce Unikke Lištička (CCOC), 2 měsíce - trénink zákusů na úvazu Unikke Lištička (CCOC), 2 měsíce - první přinášení velkých předmětů Unikke Lištička (CCOC), 2 měsíce - první přinášení velkých předmětů Unikke Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - příprava na obranné práce - létající předměty Unikke Lištička (CCOC) - obedience: sedni, lehni, štěkej Winning Lištička (CCOC), 60 dní - přinášení Winning Lištička (CCOC), 2 měsíce - poprvé překážka s náběhovým prknem Winning Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - koncentrace pozornosti na psovoda a obedience, v přítomnosti 2. psa - Vulkaan Lištička (CCOC), Lištička Training Winning Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - trénink odložení vsedě Winning Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - prvně na tréninku obran Winning Lištička (CCOC), 2 měsíce + 3 týdny, létající předměty Winning Lištička (CCOC), 2 měsíce + 3 týdny, vyhledávání Yasso Lištička (CCOC), 56 dní - vyhledávání, hledané je v jedné z dóz Yasso Lištička (CCOC), 56 dní - vyhledávání, hledané je ve výšce (na korbě) Yasso Lištička (CCOC), 57 dní - Baby překážková dráha Yasso Lištička (CCOC), 57 dní - obedience (polohy, odložení, přivolání, cvičení u ohně) Yasso Lištička (CCOC), 57 dní - vyhledávání Yasso Lištička (CCOC), 8,5 týdne - koncentrace pozornosti za stížených podmínek Yasso Lištička (CCOC), 2 měsíce - štěkání na povel v nové situaci, první odložení, vyhledávání Yasso Lištička (CCOC), 2 měsíce - vyhledávání Yasso Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - odložení, ovladatelnost na vodítku Yasso Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - překážky, polohy na kladině Yasso Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - vyhledávání (předmět v drenážní trubce, v hranici dřeva a pod člověkem) Yasso Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - vyhledávání (předmět je pod poklopem a v autě) Yasso Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - létající předměty Yohnny, Yasso, Yensi Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - motivační trénink, rozvíjení kořistnického pudu Yohnny Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - polohy, přivolání Yohnny Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - první nácvik odložení Yasso Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - vyhledávání v autě a jeho těsném okolí Yasso Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - žebřík a vyhledávání v zásobnících a krabicích Zorro Lištička (CCOC), 8 týdnů - první vyhledávání osoby v terénu

 

3. měsíc věku

Obrana, zákusy, předměty, terény a povrchy, výšky, překážky, jiná zvířata, obedience, socializační trénink, vyhledávání, upevňování koncentrace na psovoda a psovodem ukázaná místa, návyk na náhubek

 

Nej Liška Lištička (CCOC) (téměř 3 měsíce) - obrana (foto Nicole Bedriová + Lištička) Nej Liška Lištička (CCOC) (téměř 3 měsíce) - obrana (foto Nicole Bedriová) Løve Lištička (CCOC) (3 měsíce) - přinášení předmětů Master Lištička (CCOC) (3 měsíce) - přinášení předmětů Løve Lištička (CCOC) (3 měsíce) - přinášení předmětů Liščí pravnuk Dom Ku-Ma-Ku (CCOC) (3 měsíce) - předměty, výšky Liščí vnuk Dom Ku-Ma-Ku (CCOC) + Orso Lištička (CCOC) - předměty Liščí vnuk Dom Ku-Ma-Ku (CCOC) + Orso Lištička (CCOC) - předměty Orso Lištička (CCOC) - předměty Sniper Lištička (CCOC) - předměty, přivolání Sniper Lištička (CCOC) - předměty za stížených podmínek Sniper Lištička (CCOC) - přinesení před. 2,35 kg + následně metoda vyvinutá štěnětem (omotání vodítkem, přitažení) Sniper Lištička (CCOC) - kondiční trénink povrchů + odměna mazlením Sniper Lištička (CCOC) - těžké předměty, obtížný terén Sniper Lištička (CCOC) - překážky, obrana Taser Lištička (CCOC) (3 měsíce) - povrchy, předměty, vysoké schody Taser Lištička (CCOC) (3 měsíce) - trénink s peškem pod dohledem kočičky (stížené podmínky) Taser Lištička (CCOC) (3,5 měsíce) - obedience Unikke Lištička (CCOC), 3 měsíce - obedience, překážky, foto Petra Lhotáková Unikke Lištička (CCOC), 3 měsíce - povrchy, výšky, zákusy Unikke Lištička (CCOC), 3 měsíce - obedience Unikke Lištička (CCOC), 3 měsíce - štěkání na povel Unikke Lištička (CCOC), 3 měsíce - zákusy, létající předměty UnikkeUnikke Lištička (CCOC), 3 měsíce - létající předměty Unikke Lištička (CCOC), 3,5 měsíce, obedience mezi lidmi Unikke Lištička (CCOC), 3,5 měsíce, socializační trénink Winning Lištička (CCOC), 3 měsíce + 3 dny, návyk na náhubek, odložení, zákusy Winning Lištička (CCOC), 3 měsíce - koncentrace pozornosti na psovoda, v přítomnosti 2. psa, Vulkaan Lištička (CCOC), 7 měsíců, Lištička Training Winning Lištička (CCOC), téměř 3,5 měsíce - odložení Winning Lištička (CCOC), téměř 3,5 měsíce - odměna potréninková Winning Lištička (CCOC), téměř 3,5 měsíce - odložení za stížených podmínek Winning Lištička (CCOC), 3,5 měsíce - odložení za stížených podmínek Winning Lištička (CCOC), 3,5 měsíce - vyhledávání (vozidla) Winning Lištička (CCOC), 3,5 měsíce - vyhledávání Winning Lištička (CCOC), 3,5 měsíce - polohy, přivolání, odložení za ztížených podmínek Winning Lištička (CCOC), téměř 4 měsíce - odložení Yasso Lištička (CCOC), 3 měsíce - odložení, přivolání Yasso Lištička (CCOC), 3 měsíce - polohy, štěkání na povel, ovladatelnost na vodítku Yasso Lištička (CCOC), 3 měsíce - překážky, koncentrace na psovodem ukázaná místa Yasso Lištička (CCOC), 3 měsíce - vyhledávání Yasso Lištička (CCOC), 3,5 měsíce - odložení, štěkání na povel Yohnny Lištička (CCOC) + Yasso Lištička (CCOC), 3,5 měsíce - první duo trénink obedience

 

4. měsíc věku

Yasso složil prověrku PSS.

 

Obrana, terény a povrchy, zákusy, předměty, koncentrace na psovoda a na ukázaná místa a směry, obedience (přivolání, štěkání na povel, přinášení, polohy, odložení), agility (běh, překážky), vyhledávání, návyk na náhubek

 

Enemy of Rascals Lištička (CCOC) (fenka, 4 měsíce) - na obraně Enemy of Rascals Lištička (CCOC) (fenka, 4 měsíce) - na obraně Energetic Lištička (CCOC) (4 měsíce) - nácvik hlídání předmětů Nej Liška Lištička (CCOC) (4 měsíce) - přechod tšžko přístupného terénu a atypických povrchů Liščí pravnouček Dom Ku-Ma-Ku (CCOC) - předměty Sniper Lištička (CCOC) (4 měsíce) - přivolání přes překážky Sniper Lištička (CCOC) (4 měsíce) - příprava na obranné práce (létající předměty) Nej Liška Lištička (CCOC) (4,5 měs.)  - zákusy v postroji + Agility - běh Unikke Lištička (CCOC), 4 měsíce - překážky Unikke Lištička (CCOC), 4 měsíce - vyhledávání malých ukrytých předmětů Unikke Lištička (CCOC), 4 měsíce - vyhledávání velkých ukrytých předmětů Unikke Lištička (CCOC), 4 měsíce - štěkání na povel, zákusy Unikke Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - odložení, štěkání na povel, překážky, povrchy Unikke Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - polohy (důležitá je nyní rychlost, chuť do práce, koncentrace na psovoda) Unikke Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - zákusy a odměny Unikke Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - koncentrace na psovoda a na ukázaná místa a směry Worthy Lištička (CCOC), 4 měsíce - první lekce obedience a vyhledávání Winning Lištička (CCOC), 4 měsíce - vyhledávání Winning Lištička (CCOC), 4 měsíce - odložení Winning Lištička (CCOC), 4 měsíce - odměna a zároveň budování zákusů Winning Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - odolnost Winning Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - odložení Winning Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - přivolání na 60 m Winning Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - pauzy během tréninku Winning Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - odložení Worthy Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - v pořadí 2. trénink obedience Worthy Lištička (CCOC) + Winning Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - první duo trénink obedience Winning Lištička (CCOC), 4 měsíce + 3 týdny - obedience a odměny Worthy Lištička (CCOC), téměř 5. měsíc věku - převážně obedience Worthy Lištička (CCOC) + Winning Lištička (CCOC), téměř 5. měsíc věku - druhý duo trénink obedience Worthy Lištička (CCOC) + Winning Lištička (CCOC), téměř 5. měsíc věku - hrátky, bezprostředně po duo tréninku obedience Wizard Lištička (CCOC), téměř 5. měsíc věku - z první lekce obedience Winning Lištička (CCOC), téměř 5. měsíc věku - ztížené odložení (současně vybízen ke hře sestrou) Yasso Lištička (CCOC), právě 4 měsíce - odložení, přivolání, různorodý povrch, návyk na náhubek Yasso Lištička (CCOC), právě 4 měsíce - odložení, jednoznačně nejtěžší cvik pro toto temperamentní štěňátko :-) Yasso Lištička (CCOC), 4 měsíce - 82. LD CCOC, první soutěžní Recall, plný počet bodů Yasso Lištička (CCOC), 4 měsíce, první trénink v CCOC. Obedience + na stanovišti - pozornost na figuranta. Yasso Lištička (CCOC), 4 měsíce, první trénink v CCOC. Obedience - cvičení poloh na stole. Yasso Lištička (CCOC), 4 měsíce, první trénink v CCOC. První cvičení ve skupině osob. Yasso Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - vyhledávání Yasso Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - vyhledávání, s nácvikem klidného, bezdotykového označování Yasso Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - štěkání na povel, polohy, chůze u nohy Yasso Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - odložení, přivolání

 

5. měsíc věku

Winning složil prověrku PSS.

 

Obedience (přivolání až na 150 m, štěkání na povel, přinášení předmětů, odložení, polohy - u nohy, před psovodem, mezi, na podložce, u ohně), socializační trénink, motivační trénink, koncentrace pozornosti, překážky, povrchy, cizí objekty, vyhledávání, obrana, zákusy

 

Liščí vnuk Cambell Ku-Ma-Ku (CCOC) (5. měsíc věku) - atypické překážky a povrchy Liščí vnuk Cambell Ku-Ma-Ku (CCOC) (5. měsíc věku) - přivolání na cca 150 m Enemy of Rascals Lištička (CCOC) (fenka, 5 měsíců) - přinášení předmětů Enemy of Rascals Lištička (CCOC) (fenka, 5 měsíců) - přinášení předmětů Enemy of Rascals Lištička (CCOC) (fenka, 5 měsíců) - přinášení předmětů Liščí vnuk Cambell Ku-Ma-Ku (CCOC) (5. měsíc věku) - přinášení předmětů Sniper Lištička (CCOC) - základní trénink poloh (u nohy, "mezi" a před psovodem) Sniper Lištička (CCOC) - trénink poloh (u nohy, "mezi" a před psovodem) na podložce Sniper Lištička (CCOC) - trénink poloh na nerovném a šustivém povrchu Sniper Lištička (CCOC) - první trénink zákusů Sniper Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - trénink obran CCOC Sniper Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - trénink překážky z Agility OC CCOC, foto Marie Dlouhá Sniper Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - trénink obedience Sniper Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - socializační trénink CCOC, foto Marie Dlouhá Sniper Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - trénink obedience, foto Petra Lhotáková Typhoon Lištička (CCOC) + Sniper Lištička (CCOC) - na tréninku CCOC, neznámý objekt (socializace, obedience) Sniper Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - vyhledávání osob v terénu Sniper Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - obrana Taser Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - obrana, přinášení Unikke Lištička (CCOC), 5 měsíců - obhlídka budovy a noční tunel, foto Pavel a Petra Lhotáková Unikke Lištička (CCOC), 5 měsíců - cílení pozornosti vždy na určený předmět, ze dvou oblíbených Unikke Lištička (CCOC), 5 měsíců - štěkání na povel zprvu v libovolné poloze, potom vsedě a vleže Unikke Lištička (CCOC), 5 měsíců - štěkání na povel v libovolné poloze, s motivací (míček Liker) Unikke Lištička (CCOC), 5 měsíců - štěkání na povel v libovolné poloze, s motivací (Puller Maxi) Unikke Lištička (CCOC), 5 měsíců - motivační trénink s předměty (Liker, Puller) Unikke Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - překážky, motivační trénink Unikke Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - převážně motivační trénink Unikke Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - přivolání a polohy, také u ohně Unikke Lištička (CCOC), 5,5 měsíce -polohy u ohně, odložení, překážky Unikke Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - přinášení krabice, poté odměna míčkem Winning Lištička (CCOc), 5 měsíců - odložení za ztížených podmínek Winning Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - odměnové zákusy Winning Lištička (CCOc), 5,5 měsíce - odložení za rozmanitých podmínek Yasso Lištička (CCOC), 5 měsíců - odložení vsedě a vleže a za stížených podmínek Yasso Lištička (CCOC), 5 měsíců - vyhledávání a odměna Yasso Lištička (CCOC), 5 měsíců - polohy v různých postaveních Yasso Lištička (CCOC), 5 měsíců - polohy na vyvýšené ploše, přírodní překážka Yasso Lištička (CCOC), 5 měsíců - štěkání na povel, pohyb u nohy, odložení, přivolání Yasso Lištička (CCOC), 5,5 měs. - 4x soutěžní přivolání


6. měsíc věku

Unikke složila prověrku PSS a PSP-1.

Winning složil prověrku PSP-1.

Yasso složil prověrku PSP-1.

 

Koncentrace pozornosti, cizí objekty, speciální pachové práce, zákusy, obrana, překážky, socializační trénink, návyk na náhubek, obedience (přivolání, obraty, odložení), vyhledávání

 

Sniper Lištička (CCOC), 6 měsíců - trénink CCOC, neznámý objekt, foto Pavel Sniper Lištička (CCOC), 6 měsíců - vyhledávání specifické civilní látky (skořice) Sniper Lištička (CCOC), 6 měsíců - vyhledávání specifické civilní látky (skořice) Sniper Lištička (CCOC), 6 měsíců - vyhledávání specifické civilní látky (skořice) Sniper Lištička (CCOC) (6 měsíců) - obrana (trénink CCOC), foto Marie Dlouhá Sniper Lištička (CCOC) (6 měsíců) - průzkum vozidel (trénink CCOC), foto Marie Dlouhá Sniper Lištička (CCOC), 6 měsíců - trénink koncentrace pozornosti, foto Marie Dlouhá Sniper Lištička (CCOC), 6 měsíců - na neznámých překážkách, foto Marie Dlouhá Unikke Lištička (CCOC) - poprvé v náhubku, odměnou je oblíbené přetahování Unikke Lištička (CCOC), 6 měsíců - poprvé na obraně s čertem :-) (maskovaným útočníkem) Winning Lištička (CCOC), 6,5 měsíce - odložení Winning Lištička (CCOC), 6,5 měsíce - přivolání, obraty na místě Winning Lištička (CCOC), 6,5 měsíce - zákusy Winning Lištička (CCOC), 6,5 měsíce - vyhledávání, označování Yasso Lištička (CCOC), 6,5 měsíce - obedience, překážky (CCOC)


7. měsíc věku

Denní i noční obrana, zákusy, cizí objekty, pachové práce, obedience (přinášení, odložení, polohy), překážky, socializační trénink

 

Sniper Lištička (CCOC), 7 měsíců - noční obrana (trénink CCOC) Sniper Lištička (CCOC), 7 měsíců - vyhledávání předmětů, přinášení Sniper Lištička (CCOC), 7 měsíců - vyhledávání osob Sniper Lištička (CCOC), 7 měsíců - odložení vleže a vsedě Sniper Lištička (CCOC), 7 měsíců - vyhledávání předmětů s přinášením Sniper Lištička (CCOC), 7 měsíců - zákusy Sniper Lištička (CCOC), 7 měsíců - vyhledávání předmětů v terénu Sniper Lištička (CCOC), 7 měsíců - odložení Sniper Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - překážky (trénink CCOC) Sniper Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - obhlídka cizích areálů (trénink CCOC) Sniper Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - obrana (trénink CCOC) Sniper Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - socializační trénink (trénink CCOC) Sniper Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - pachové práce Sniper Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - pachové práce Sniper Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - pachové práce Unikke Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - obrana Unikke Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - směs z tréninku CCOC, foto Petra Lhotáková a Pavel Yasso Lištička (CCOC), 7,5 měs. - soutěžní přivolání (CCOC)

 

8 měsíc věku

Sniper složil prověrku PSS.

 

Kondiční trénink povrchů, obedience, vyhledávání, obrana, zákusy, socializační trénink (s nácvikem koncentrace na psovoda)

 

štěňata L Lištička (CCOC) (8,5 měs.) - kondiční trénink (atypické povrchy) Sniper Lištička (CCOC), 8 měsíců - obedience, foto Petra Lhotáková Sniper Lištička (8,5 měsíce) - vyhledávání v náročném terénu Sniper Lištička (CCOC), 8 měsíců, trénink obran Sniper Lištička (CCOC), 8 měsíců - socializační trénink, také s nácvikem koncentrace na psovoda Winning Lištička (CCOC), 8 měsíců - obedience (polohy, přivolání, chůze u nohy) Winning Lištička (CCOC), 8 měsíců - obedience (odložení) Winning Lištička (CCOC), 8 měsíců - oblíbený závěr tréninku, současně posilování kořistnického pudu a budování zákusů Winning Lištička (CCOC), 8 měsíců - chválení během tréninku Worthy Lištička (CCOC), 8,5 měsíce - čekání na stanovišti a odložení Worthy Lištička (CCOC), 8,5 měsíce - sedni, lehni, vstaň (za silných rušivých vlivů)

 

9. měsíc věku

Vyhledávání předmětů a osob, obedience za obvyklých i ztížených podmínek, oheň, překážky, stísněné prostory, skupina osob, obrana

 

Enemy of Rascals Lištička (CCOC) (fenka, 9 měsíců) - speciální práce Sniper Lištička (CCOC), 9 měsíců - skoky, štěkání na povel, odložení, po krásném přivolání podává pacičku :-) Sniper Lištička (CCOC), 9,5 měsíce - cviky na lavičce a u ohně, soustředění pozornosti na pokyny v úzkých prostorách, za rozličných zvuků Unikke Lištička (CCOC), 9 měsíců - náročný terén a jeho překážky Unikke Lištička (CCOC), 9 měsíců - kondiční a motivační trénink (sedni, lehni, štěkání, odložení) Unikke Lištička (CCOC), 9 měsíců - vyhledávání osob a směrování k označení vyštěkáním Unikke Lištička (CCOC), 9 měsíců - vyhledávání předmětů Unikke Lištička (CCOC), 9,5 měsíce - cvičení na stole Unikke Lištička (CCOC), 9,5 měsíce - skokové překážky, tam i zpět Unikke Lištička (CCOC), 9,5 měsíce - střežení stanoviště Unikke Lištička (CCOC), 9,5 měsíce - obedience, skupina osob

 

10. měsíc věku

Cizí budova, obedience, dým, motivační trénink, polohy, překážky, zákusy, skupina osob


Sniper Lištička (CCOC), 10 měsíců - obhlídka budovy, foto Petra Lhotáková Sniper Lištička (CCOC), 10,5 měsíce - motivační trénink s předměty (Liker, Puller) Sniper Lištička (CCOC), 10,5 měsíce - směs obrázků z tréninku Sniper Lištička (CCOC), 10,5 měsíce - dým, překážky Unikke Lištička (CCOC), 10 měsíců - socializační cvičení s obediencí (cizí areál) Unikke Lištička (CCOC), 10,5 měsíce, první zákusy do nohy Unikke Lištička (CCOC), 10,5 měsíce - trénink zákusů cMsP. Unikke Lištička (CCOC), 10,5 měs. + cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 15,5 měs. - cvičení ve skupině osob, foto Pavel Winning Lištička (CCOC), 10 měs. - odložení za stížených podmínek (srnky, kočka)

 

11. měsíc věku

Sniper složil prověrku PSP-1 a splnil podmínky pro získání Čekatelství Master of Performance.

Unikke splnila podmínky pro získání Čekatelství Master of Performance.

 

Obrana, vyhledávání, obedience

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 11 měsíců - ochrana psovoda před 2 útočníky a pochvala cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 11 měsíců - trénink obran cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 11 měsíců - trénink obran cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 11 měsíců - na obraně s čertem :-) (maskovaným útočníkem), foto Petra Lhotáková Unikke Lištička (CCOC), 11 měsíců, obrana Winning Lištička (CCOC), 11,5 měs. - vyhledávání Winning Lištička (CCOC), 11,5 měs. - odložení Winning Lištička (CCOC), 11,5 měs. - přivolání Winning Lištička (CCOC), 11,5 měs. - pohyb u nohy a polohy ve třech postaveních Winning Lištička (CCOC), 11,5 měs. - odměny

 

12. měsíc věku

Sniper složil prověrku PZO.

Unikke složila prověrku PZO.

 

Vyhledávání, obedience, překážky, zákusy, obrana

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC). 12. měsíc věku: vyhledávání ve vozidle a odměna cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 12 měsíců - obrana (převážně budování pevného zákusu), foto Petra Lhotáková a Pavel Unikke Lištička (CCOC), 12,5 měsíce - přivolání Unikke Lištička (CCOC), 12,5 měsíce - obedience, vyhledávání, překážky Unikke Lištička (CCOC), 12,5 měsíce - odměna Likerem Unikke Lištička (CCOC), 12,5 měsíce - odměna (zákusy)

 

Psovodem řízené chování:

V bezkonfliktní skupině osob je požadavkem zachování klidu, pozornosti k okolí i soustředění na psovoda. V jiné situaci je již nutné obranné chování.

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 12,5 měsíce - řízené chování, foto Petra Lhotáková a slečny Víšovy


Řízení pozornosti psa, při současném ponechání prostoru pro samotné rozhodování v krizové situaci:

Počáteční hlučný útok šesti osob, pokračují tří osoby, na hranici kontaktu se dostává figurant. Roční pes je zde psovodem zprvu motivován k zákroku proti jednomu konkrétnímu útočníku bez ringa (a také na něj správně zaměřuje pozornost), což zde vidíte sice nejasně, ale je to přesto čitelné z úhlu postavení psa. (Útok pak dokončuje pouze figurant v ringu - pes již samostatně přesměrovává pozornost na něho, jako na těsně ohrožující osobu.) Z tréninku Czech Caucasian Ovcharka Clubu.

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 12,5 měsíce - řízení pozornosti psa, foto Petra Lhotáková

 

13. měsíc věku

Vyhledávání, obedience, překážky, zákusy

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 13,5 měsíce - vyhledávání cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 13,5 měsíce - vyhledávání cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 13,5 měsíce - vyhledávání cMsP. Unikke Lištička (CCOC), 13,5 měsíce - štěkání na povel, polohy, překážky cMsP. Unikke Lištička (CCOC), 13,5 měsíce - vyhledávání (předmět je ukrytý v jednom z tubusů) cMsP. Unikke Lištička (CCOC), 13,5 měsíce - vyhledávání (předmět je ukrytý v krabici) cMsP. Unikke Lištička (CCOC), 13,5 měsíce - zákusy

 

14. měsíc věku

Obrana, skupina bezkonfliktních osob

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 14. měsíc věku: obrana, foto Petra Lhotáková cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 14. měsíc věku: obrana, foto Petra Lhotáková cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 14 měsíců - trénink ve skupině osob

 

15. měsíc věku

Cvičení ve skupině osob, hlídání předmětu

 

cMsP. Unikke Lištička (CCOC), 10,5 měs. + cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 15,5 měs. - cvičení ve skupině osob, foto Pavel cMsP. Unikke Lištička (CCOC), 15,5 měs. - hlídání předmětu

 

Z jednoho tréninkového dne ve dvou areálech. V budově: obedience + pozornost a klid před hlučící, avšak bezkonfliktní skupinou osob. Mimo budovu - obranná reakce na útok.

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 15,5 měsíce

 

16. měsíc věku

Obedience (přivolání, odložení), vyhledávání

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 16 měsíců - večerní trénink přivolání, 150 m, s nezbytným obíháním cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 16,5 měsíce - odložení ve třech polohách a odměny cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 16,5 měsíce - vyhledávání ve vozidle a odměny

 

17. měsíc věku

Obedience (přivolání, odložení, polohy, štěkání na povel), překážky

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 17 měsíců - přivolání, 150 m, s nezbytným obíháním cMsP. Unikke Lištička (CCOC), 17,5 měsíce - odložení, přivolání, štěkání na povel v různých polohách. A odměna. cMsP. Unikke Lištička (CCOC), 17,5 měsíce - polohy (sedni, lehni, vstaň) ve třech postaveních cMsP. Unikke Lištička (CCOC), 17,5 měsíce - polohy ve výšce, skoky

 

18. měsíc věku

Obedience, vyhledávání, zákusy

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 18,5 měsíce - obedience (odložení, polohy, ovladatelnost na vodítku) cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 18,5 měsíce - vyhledávání cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 18,5 měsíce - zákusy

 

19. měsíc věku
Sniper složil prověrku PO-1.

 

20. měsíc věku
Přivolání, vyhledávání

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 20,5 měsíce - trénink přivolání, 160 m, s obíháním, překážkami, s rušivými vlivy cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 20,5 měsíce - vyhledávání v autě a těsném okolí

 

 21. měsíc věku
Vyhledávání

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 21 měsíců - vyhledávání v autě. Hledaný předmět byl v ruličce papíru.

 

22. měsíc věku

Soutěžní přivolání, obrana

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 22 měsíců - 82. LD CCOC, soutěžní Recall, plný počet bodů cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 22 měsíců, ochrana stanoviště, ochrana psovoda. A pochvala.

 

Zastavení postupu výtržníků:

První trénink přichází ve chvíli, kdy má pes již zvládnuté chování v bezkonfliktní skupině osob, v níž je klidný, přitom silně ostražitý a současně dokáže dobře vnímat psovoda. A má již pěkný základ v obranách.

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 22 měsíců - zastavení postupu výtržníků (první cvičení)

 

23. měsíc věku

Polohy, odložení, překážky, obrana

 

cMs. Sniper Lištička (CCOC), 23 měsíců - polohy cMs. Sniper Lištička (CCOC), 23 měsíců - polohy na vyvýšených plochách cMs. Sniper Lištička (CCOC), 23 měsíců - překážky, odložení, stanovistě. A nezbytná pochvala. cMs. Sniper Lištička (CCOC), 23,5 měs. - ochrana stanoviště a psovoda, také před čertem :-). Požadavkem je plný zákus. (trénink CCOC) cMs. Sniper Lištička (CCOC), 23,5 měs. - přivolání (CCOC)

 

24. měsíc věku

Sniper splnil podmínky pro zadání titulu Master of Obedience CCOC.

 

Obedience, obrana

 

MsO.cMs. Sniper Lištička (CCOC), 24,5 měs. - 2x přivolání, nástup na cvik, pochvala (CCOC) MsO.cMs. Sniper Lištička (CCOC), 24,5 měs. - ochrana stanoviště (trénink CCOC)

 

25. měsíc věku

 

Přivolání, obrana

 

MsO.cMs. Sniper Lištička (CCOC), 25,5 měs. - nástup na soutěžní přivolání (CCOC), přivolání, pochvala MsO.cMs. Sniper Lištička (CCOC), 25,5 měs. - ochrana stanoviště MsO.cMs. Sniper Lištička (CCOC), 25,5 měs. - ochrana stanoviště

 

 

Čtěte také:

 

Cíl a styl chovu

Jaké jsou Lištičky

Výběr štěněte

Cvičíme obedienci s kavkazským psem. 7 zásad pro úspěch.

7 zásad, když chci obranáře

Socializační trénink

Proč cvičit obranu

Cvičíme obrany s kavkazským psem. Proč nespěchat.

Proč cvičit Agility

Poradenské a tréninkové služby

 Vyhledávání

1920016_661582593900482_956057699_n.jpg

Doprovodná informace k fotografiím na tomto webu:

Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb.. Všechny zde uvedené fotografie, logo, texty, tabulky atd. jsou majetkem chovatelské stanice Lištička nebo jsou legálně pořízeny a zveřejněny se souhlasem autorů nebo vlastníků. Žádné zde uveřejněné materiály nesmí být dále šířeny, v jakékoli podobě, bez souhlasu majitelů.

 

Luxusni stranky pro chovatele psu