Dovolujeme si zdůraznit, že v případě nákupu štěněte od nás si nepořizujete jen budoucího oddaného přítele, ale především psa s výraznými předpoklady neúplatně a nepřetržitě chránit Vás, Vaši rodinu a Váš majetek - a zároveň psa, s nímž lze navíc, v případě Vašeho zájmu, také rekreačně či závodně sportovat.
 
Je zcela na vás, jak svého psa dále povedete a vychováte. Jsme vám stále nablízku, připraveni kdykoli poskytnout bezplatné poradenství nejvyšší odbornosti - disponujeme nejrozsáhlejšími chovatelsko-výcvikovými zkušenostmi s plemenem v ČR. Poskytujeme rovněž nadstandardní záruky.


 

Prodejní ceny, rezervace a související pojmy

Podrobnosti o našich nadstandardních zárukách čtěte v článku Garance a servis.
 
V tomto článku vysvětlujeme pojmy a význam pečetí kvality a ikonek, které naleznete u nabízených štěňat.
 
 

Pojmy, uvedené u štěňat

MOŽNO REZERVOVAT (ve věku před možným odběrem)

nebo

NA PRODEJ (možnost okamžitého odběru)

Tyto pojmy značí, že štěně z prodejní nabídky je právě volné, je možno ho rezervovat, předběžně rezervovat nebo koupit.

 

PŘEDBĚŽNÁ REZERVACE

je mezidobí od učiněné objednávky štěněte do složení rezervačního poplatku (případně do odběru), a to po limitovaný čas.

Předběžně rezervovaná štěňata nemusí být uváděna v prodejní nabídce.

 

REZERVOVÁNO

Tento pojem znamená, že na štěně byl již složen rezervační poplatek. Rezervovaná štěńata nemusí být uváděna v prodejní nabídce.

 

 

Jak rezervovat štěně?

Pro první kontakt laskavě vyplňte a odešlete Formulář pro zájemce o štěně.

 

Záleží nám na našich štěňatech a proto si dovolíme položit Vám již v dotazníku několik základních otázek. Jejich seriózní zodpovězení nám rovněž lépe umožní nabídnout (doporučit) Vám štěně, vhodné přesně pro Vaše účely. Vaše data a údaje, které uvedete, jsou důvěrné a nejsou poskytovány třetím stranám. Děkujeme za pochopení a za Váš čas. Odpovídáme rychle, standardně nejpozději do druhého dne. (Nelze vyloučit možnost ojedinělých výjimek - v případě, že neobdržíte na odeslaný formulář odpověď do 2 dnů, jedná se o chybu či nedopatření, v takovém případě nás laskavě kontaktujte e-mailem.)

 

Štěně je rezervováno na základě složení rezervačního poplatku a předkupní dohody/smlouvy. Rezervační poplatek je možno složit osobně, bankovním převodem nebo s využitím služeb společnosti Western Union. Šeky nepřijímáme.

 

Na přání objednavatele je v průběhu času možný převod rezervace z vybraného štěněte na jiné, dosud nezadané štěně (i v rámci různých vrhů), a to až do doby přímého odběru štěněte. Stejně tak lze, v naléhavém případě, například v důsledku nečekaných životních komplikací klienta, přesunout na přání rezervaci z již vybraného štěněte na štěně i z dosud nenarozeného vrhu, tedy na štěně ze spojení teprve uskutečněného či na štěně z blíže nespecifikovaného vrhu, který se narodí v konkrétním časovém období.

 

Vzhledem k možnosti přesunout kdykoli rezervaci z vybraného štěněte na štěně jiné, doporučujeme sledovat  aktuální stav nabídky prostřednictvím Rychlého průvodce prodejní nabídkou. Není vyloučeno, že dosud rezervované štěně bude později nabízeno k prodeji.


 

Pečetě kvality štěňat a upřesňující ikonky, prodejní ceny

Označení se objeví u konkrétního nabízeného štěněte ve chvíli, kdy je již možno ho takto ohodnotit - tento čas může být u jednotlivých štěňat velmi rozdílný. Vždy se však jedná pouze o předpoklad, vycházející ze zkušeností na základě dlouholetého pozorování velkého množství jedinců, nikoli o jistotu, která v tomto ohledu ani existovat nemůže. Konečný výsledek je dále ovlivněn nejen přírodou samou, ale rovněž (a značně) spolupůsobením majitele a ostatními vnějšími vlivy. Přesto zůstává dobrý výběr štěněte základním stavebním kamenem budoucí spokojenosti dvojice pes-majitel.

 

Ještě v době pobytu štěněte u Lištiček může dojít ojediněle ke změně pečetě kvality u daného štěněte - téměř vždy směrem k lepšímu, neboť prvotní hodnocení jsou velmi přísná.

 

Uvedené ceny se vztahují ke štěňatům do 10ti týdnů věku. U starších štěňat mohou být navýšeny.

 

 
Top qualityŠtěně nejvyšší kvality, po stránce pracovních vlastností i exteriéru.
 
 
Možnosti využití psa: chov, shows, pracovně-sportovní využití, společník-ochránce, rodinný hlídač

Cena štěněte (včetně DPH): 23 tisíc Kč, v případě kombinace s pečení Working talent může být u vybraných štěňat stanovena mimořádná cena.

Na tato štěňata se vztahují všechny naše nadstandardní záruky.

 
 
Working qualityŠtěně s předpoklady pro špičkovou práci, které je však nevhodné pro rodinný život.
 
Doporučené využití psa: nezbytné je profesionální pracovní využití psa nebo pracovně-sportovní využití
 
Cena štěněte (včetně DPH): 25 tisíc Kč

Na tato štěňata se vztahují všechny naše nadstandardní záruky.
 
 
Family dog Rodinný pes - tato pečeť značí plně standardní štěně, s klidnějším temperamentem.

Doporučené využití psa: společník, rodinný hlídač, případně i chov

Cena štěněte (včetně DPH): 18 tisíc Kč


Na tato štěňata se vztahuje záruka na zdravotní stav.

 
 

Not for breedingNE pro chov - tato pečeť značí plně standardní štěně, jehož následné chovné využití si však chovatel nepřeje.

Důvodem může být jen to, že chovatel je přesvědčen, že štěně neodpovídá jeho představám o tom, jaký by měl být následný pokračovatel jeho chovu s ohledem na jeho chovatelský cíl, a to bez ohledu na objektivní kvalitu štěněte. Nebo si jen nepřeje další chovné využití štěněte.

Označit takto štěňata na přání chovatele umožňuje Czech Ovcharka Caucasian Club, tento záznam je pak uveden v rodokmenu daného štěněte. Štěně následně nelze využít v chovu za žádných okolností.

Možnosti využití psa: společník-ochránce, rodinný hlídač, případně i pracovně-sportovní využití

Cena štěněte (včetně DPH): 18 tisíc Kč


Na tato štěňata se vztahuje záruka na zdravotní stav.

 

 

Lack of ExteriorUpřesňující ikonka k pečetím Family dog a Working quality značí exteriérový nedostatek (vadu) u daného štěněte (např. nestandardní skus).

Nelze počítat do budoucnosti s možností chovného využití psa. Pracovně-sportovní využití psa je bez omezení, včetně možné účasti a získávání titulů na klubových pracovních a sportovních akcích.
 
Možnosti využití psa: dle hlavní pečetě, vyjma možnosti použití k chovu

Cena štěněte (včetně DPH): 15 tisíc Kč


Na tato štěňata se vztahuje záruka na zdravotní stav.

 

 

Working talentUpřesňující ikonka k pečetím Top quality a Not for breeding. Značí štěně s výrazným pracovním nadáním.

Možnosti využití psa: dle hlavní pečetě + profesionální pracovní využití, pracovně-sportovní využítí; v roli rodinného hlídače a ochránce bude jeho projev razantní, nekompromisní

Cena štěněte (včetně DPH): dle hlavní pečetě; v případě kombinace s pečení Top quality může být u vybraných štěňat stanovena mimořádná cena

Na tato štěňata se vztahují záruky dle příslušné hlavní pečetě.

 
 
very significant temperamentUpřesňující ikonka k pečetím Top quality a Not for breeding. Značí štěně rychlých a prudkých reakcí, pružného pohybu, výrazně se prosazující.

 

Možnosti využití psa: dle hlavní pečetě, s následným omezením - štěně není vhodné pro frekventovaný rodinný život (do vícečetné rodiny a do rodiny s malými dětmi). Je-li současně přítomna ikonka Working talent, je zároveň nutností profesionální pracovní nebo pracovně-sportovního využítí psa, v němž má předpoklad dosahovat špičkových výsledků. Majitele pro štěňata, která jsou označena oběma ikonkami, vybíráme s obzvláštní pečlivostí.

 

Cena štěněte (včetně DPH): dle hlavní pečetě

 

Na tato štěňata se vztahují záruky dle příslušné hlavní pečetě.

 
 
Sport talentUpřesňující ikonka k pečeti Top quality a Not for breeding. Značí štěně mimořádně vhodné pro "kavkazí" sport, který provozují psi v Czech Caucasian Ovcharka Clubu, a to především pro Agility a Obedienci.Takové štěně se vyznačuje pružným pohybem, rychlou akcí, výrazně komunikuje, je vysoce pozitivního, radostného založení a lehce se motivuje. Rozhodně to však neznamená, že bude v dospělosti "nekavkazky" příjemný k cizím, neznámým lidem, hlídací a ochranitelské schopnosti jsou plně zachovány.
 
Možnosti využití psa: dle hlavní pečetě + sport, s možností dosáhnout v něm vrcholných výsledků

Cena štěněte (včetně DPH): dle hlavní pečetě

Na tato štěňata se vztahují záruky dle příslušné hlavní pečetě.
 
 

ColorUpřesňující ikonka k jakékoli pečeti, značící jedince v barvě modré, s modrými znaky, pšeničně zbarvené s hnědým nosem, hnědé, černé. Tato zbarvení standard FCI nepřipouští, přestože byla vždy a dosud jsou vlastní některým typům domorodých, původních psů, a spojování rozdílných typů v rámci plemene není zapovězeno (barva modrá a pšeničná s hnědým nosem je nestandardní v rámci FCI až od roku 2011). Czech Caucasian Ovcharka Club proto umožňuje psy těchto atraktivních zbarvení svým členům chovat i nadále a zušlechťovat je. Více čtěte zde.

Možnosti využití psa: dle hlavní pečetě

Cena štěněte (včetně DPH): dle hlavní pečetě

Na tato štěňata se vztahují záruky dle příslušné hlavní pečetě.

 
 
for white colorIkonka značí, že štěně je prokazatelně nositelem vlohy pro krásné a vzácné bílé zbarvení, které je standardní v rámci všech organizací.
 

Možnosti využití psa: dle hlavní pečetě

 

Cena štěněte (včetně DPH): dle hlavní pečetě

 

Na tato štěňata se vztahují záruky dle příslušné hlavní pečetě.
 
 

In trainingPřídavná ikonka, která může doprovázet upřesňující ikonku Working talent a pečet Working quality. Značí, že štěně již bylo zařazeno do odpovídajícího tréninku.

 
Možnosti využití psa: dle hlavní pečetě a upřesňujících ikonek. Při výběru majitele klademe zároveň zvýšený důraz na to, aby byl i v budoucnu dále rozvíjen pracovní potenciál štěněte.
 

Cena štěněte (včetně DPH): navýšená oproti ceně odpovídající hlavní pečeti

 

Na tato štěňata se vztahují záruky dle příslušné hlavní pečetě.

 
 
price advantageStálým klientům a rovněž sportovně aktivním členům Czech Caucasian Ovcharka Clubu mohou být poskytnuta cenová zvýhodnění.
 


Ceny platné od 1.1.2017Vyhledávání

p1016998.jpg

Doprovodná informace k fotografiím na tomto webu:

Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb.. Všechny zde uvedené fotografie, logo, texty, tabulky atd. jsou majetkem chovatelské stanice Lištička nebo jsou legálně pořízeny a zveřejněny se souhlasem autorů nebo vlastníků. Žádné zde uveřejněné materiály nesmí být dále šířeny, v jakékoli podobě, bez souhlasu majitelů.

 

Luxusni stranky pro chovatele psu