Přípravka


Master Lištička (CCOC) (3,5 měsíce)
 
Celkově je péče o všechna odchovávaná štěňata v Lištičce důsledně vedena ve smyslu rozvíjení pracovních vloh, a to od nejútlejšího věku. V době odběru mají již všechna štěňata vybudován kvalitní základ pro přivolání.

 

Zvlášť vybraná štěňata se navíc mohou zapojit do cíleného tréninku - přípravky. Štěňata zařazená do přípravky jsou určená výhradně pro zájemce o pokračující práci se psem. Pomocí pozitivní motivace vedeme štěňata k osvojení základních dovedností, potřebných pro pozdější předpokládané nebo již známé využití psa.

 

Jde-li o trénink na zakázku, jsou štěňata směrována přesně k požadovanému účelu pozdějšího využití (rodinný hlídač, bodyguar, střežení objektů, pachové práce apod.). Na základu, takto vybudovaném v nejranějším věku, staví budoucí psovod dále výrazně snadněji.

 

Štěňata cvičící v přípravce mohou být i volná, nabízená k rezervaci/prodeji. U jejich jmen pak naleznete tuto ikonku.

In training

 

Jsme nadšeni, pokud majitelé našich odchovů chtějí se psy pracovat, cvičit, sportovat. Důrazně však připomínáme, že nejen při výcviku je třeba důsledně zohlednit plemennou příslušnost (značnou specifičnost plemene) a individualitu daného jedince. Je třeba zároveň nastavit takové metody výcviku, aby psa trénink zajímal, bavil. Doporučujeme trénovat pod odborným dohledem (naše nabídka těchto služeb - LIŠTIČKA TRAINING). Zvláště trénink obran vyžaduje vedení zkušeným výcvikářem, s důkladnou znalostí plemene.

 

Níže naleznete příklady tréninku nejrůznějších štěňat, vhodných pro nejrozmanitější pracovní (sportovní) účely. Nejvíce se zde věnujeme zdokumentování tréninku dvou konkrétních štěňat - jako ukázky toho, jak lze (v určitých případech) pracovat od samých začátků se štěňaty, která jsou vybraná pro pozdější soustavnou, náročnou práci nebo kavkazí vrcholový sport. (Pozor! Pro každé štěně volíme jiné, přísně individuální výcvikové působení, vypracováváme konkrétní tréninkový plán.) Tato dvě štěňata by byla v době odběru označena našimi ikonkami, pomáhajícími s výběrem štěněte (po kliknutí na ikonku můžete číst více o předpokladech štěňat):

 

 

Ukázky tréninku na videu

 

Sniper Lištička (CCOC) - video 172, 174, 180, 187, 189, 195, 210

Unikke Lištička (CCOC) - video 191, 193, 196, 211

 

Jmenovaní dva sportovci, bezprostředně po náročném tréninku, již ve svém osobním volnu

 

A o několik měsíců později

 

 

 

Ukázky tréninku různých štěňat na fotografiích (včetně Unikke a Snipera)

 

3. týden věku: velmi pomalu začíná i řízený, citlivě vedený individuální trénink (socializace, motivace). Povrchy a terény, výšky a hloubky, překážky, vozidlo, předměty

 

Whirlwind Lištička (CCOC), 21 dnů - velmi pomalu začíná i řízený, citlivě vedený individuální trénink (socializace, motivace) Whirlwind Lištička (CCOC), Wizard Lištička (CCOC), Winning Lištička (CCOC) - vozidlo Winning Lištička (CCOC), 3,5 týdne - předměty, povrchy, korba, výšky Winning Lištička (CCOC), 3,5 týdne - přírodní výšky, hloubky a povrchy, náročný terén, lávka Winning Lištička (CCOC), 27 dnů - předměty, překážky

 

4. týden věku: výšky, povrchy, předměty, začínáme s obediencí

 

Vedette + Vulkaan Lištička (CCOC), 4 týdny - předměty Nej Liška Lištička (CCOC) (1 měsíc) - povrchy, překážky Orso Lištička (CCOC) (34 dnů) - výšky a povrchy Orso Lištička (CCOC) (34 dnů) - překážky Orso Lištička (CCOC) (34 dnů) - předměty Winning Lištička (CCOC), 29 dní - obedience, předměty Winning Lištička (CCOC), 29 dní - přivolání

 

5. týden věku: povrchy a terény, výšky, jiná zvířata, překážky, předměty, zákusy, vyhledávání

 

 Pirate Lištička (CCOC), 35 dní - předměty, výšky, povrchy Pirate Lištička (CCOC), 35 dní - předměty, výšky Pash Lištička (CCOC), 35 dní - předměty Pash Lištička (CCOC), 35 dní - předměty Pash Lištička (CCOC), 35 dní - výšky, povrchy Wizard Lištička (CCOC), 37 dní - s kočičkou Winning Lištička (CCOC), 36 dní - vyhledávání pamlsků ve směsi předmětů, zákusy Winning Lištička (CCOC), 39 dní - tréninková směs Winning Lištička (CCOC), 39 dní - vyhledávání pamsků v krabicích (a následné testování krabice Winningem) Winning Lištička (CCOC), 41 dní - převážně terén a vyhledávání Winning Lištička (CCOC) - předměty, zákusy Winning Lištička (CCOC), 41 dní - předměty Winning Lištička (CCOC), 41 dní - předměty, zákusy

 

6. týden věku: předměty, překážky, povrchy a terény, výšky, vysoké schody, vozidlo, zákusy, jiná zvířata, návyk na vodítko, obedience (přivolání), vyhledávání

 

Master Lištička (CCOC) (6 týdnů) Rocket Lištička (CCOC) (45 dní) Unikke Lištička (CCOC) (48 dní) - poprvé vysoké schody, vozidlo Unikke Lištička (CCOC) (48 dní) - zákusy do nohy Winning Lištička (CCOC), 45 dní - vyhledávání největšího z Likerů Winning Lištička (CCOC), 45 dní - zdolávání těžkého terénu, první vysoké schody, překážky, přivolání kolem kočičky Winning Lištička (CCOC), 46 dní - předměty Winning Lištička (CCOC), 46 dní - přivolání a první malé odložení 

 

7. týden věku: přivolání, odložení, předměty, překážky, povrchy, výšky, vozidlo

 

Master Lištička (CCOC) (7 týdnů) - předměty, přivolání Orso Lištička (CCOC) - návyk na vozidlo Oliwia Lištička (CCOC) - předměty a překážky Orso Lištička (CCOC) (55 dní věku) - přinášení předmětů Orso Lištička (CCOC) (55 dní věku) - jízda na korbě Orso Lištička (CCOC) (55 dní věku) - předměty Orso Lištička (CCOC) (55 dní věku) - přinášení předmětů Sniper Lištička (CCOC) - předměty Sniper Lištička (CCOC) - úkolem je dostat se k obsahu skryté dózy (splněno) Sniper Lištička (CCOC) - přivolání přes překážky Sniper Lištička (CCOC) - předměty, kluzký svažitý terén Sniper Lištička (CCOC) - těžce průchozí terén, překážky Unikke Lištička (CCOC) - různorodý trénink s předměty Unikke Lištička (CCOC) - různorodý trénink s předměty Unikke Lištička (CCOC) - různorodý trénink s předměty Unikke Lištička (CCOC) - různorodý trénink s předměty Unikke Lištička (CCOC) - přivolání, výšky, povrchy Winning Lištička (CCOC), 55 dní - přivolání, odložení Winning Lištička (CCOC), 55 dní - aportování

 

8. - 12. týden věku: obedience (přivolání, polohy před psovodem, štěkání, odložení), budování koncentrace pozornosti na psovoda, návyk na vodítko, jiná zvířata, předměty, překážky, povrchy, výšky, vozidlo, zákusy, agility (běh), vyhledávání, cizí objekty, obrana

 

Nej Liška Lištička (CCOC) (8 týdnů): přivolání, přinášení předmětů Nej Liška Lištička (CCOC) (8 týdnů) - trénink přivolání, přinášení předmětů, prvně na vodítku Master Lištička (CCOC) (2 měsíce) - práce s předměty Orso Lištička (CCOC) (2 měsíce) - předměty Orso Lištička (CCOC) (2 měsíce) - prvně na vodítku Revolt Lištička (CCOC) (8 týdnů) - vyhledávání, označení a vyštěkání předmětů Sniper Lištička (CCOC) (8 týdnů) - interiérový trénink s předměty Sniper Lištička (CCOC) (8 týdnů) - s kočičkou Sniper Lištička (CCOC) (2 měsíce) - poprvé vysoké schody Sniper Lištička (CCOC) (téměř 2 měsíce) - přinášení velkých předmětů Sniper Lištička (CCOC) (téměř 2 měsíce) - přinášení velkých předmětů Sniper Lištička (CCOC) (téměř 2 měsíce) - přinášení velkých předmětů Taser Lištička (CCOC) (2 měsíce) Unikke Lištička (CCOC), 8 týdnů - zákusy Unikke Lištička (CCOC), 8,5 týdne - předměty Unikke Lištička (CCOC), 8,5 týdne - předměty Unikke Lištička (CCOC), 8,5 týdne - předměty Nej Liška Lištička (CCOC) (2,5 měsíce) - Agility (běh) Nej Liška Lištička (CCOC) (2,5 měsíce) - přinášení předmětů Nej Liška Lištička (CCOC) (2,5 měsíce) - přinášení předmětů Nej Liška Lištička (CCOC) (2,5 měsíce) - Obedience, polohy před psovodem Nej Liška Lištička (CCOC) (2,5 měsíce) - Obedience, polohy před psovodem Orso Lištička (CCOC) (2,5 měsíce) - předměty, výšky Unikke Lištička (CCOC) - velké předměty Unikke Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - obhlídka neznámého objektu (trénink CCOC) Unikke Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - odložení, překážky, vyhledávání Unikke Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - povrchy, překážky Unikke Lištička (CCOC), 2 měsíce Unikke Lištička (CCOC), 2 měsíce Unikke Lištička (CCOC), 2 měsíce - trénink zákusů na úvazuUnikke Lištička (CCOC), 2 měsíce - první přinášení velkých předmětů Unikke Lištička (CCOC), 2 měsíce - první přinášení velkých předmětů Unikke Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - příprava na obranné práce - létající předměty Unikke Lištička (CCOC) - obedience: sedni, lehni, štěkej Winning Lištička (CCOC), 60 dní - přinášení Winning Lištička (CCOC), 2 měsíce - poprvé překážka s náběhovým prknem Winning Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - koncentrace pozornosti na psovoda a obedience, v přítomnosti 2. psa - Vulkaan Lištička (CCOC) Winning Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - trénink odložení vsedě Winning Lištička (CCOC), 2,5 měsíce - prvně na tréninku obran Winning Lištička (CCOC), 2 měsíce + 3 týdny, létající předměty Winning Lištička (CCOC), 2 měsíce + 3 týdny, vyhledávání

 

3. měsíc věku: obrana, zákusy, předměty, terény a povrchy, výšky, překážky, jiná zvířata, obedience, socializační trénink

 

Nej Liška Lištička (CCOC) (téměř 3 měsíce) - obrana (foto Nicole Bedriová + Lištička) Nej Liška Lištička (CCOC) (téměř 3 měsíce) - obrana (foto Nicole Bedriová) Løve Lištička (CCOC) (3 měsíce) - přinášení předmětů Master Lištička (CCOC) (3 měsíce) - přinášení předmětů Løve Lištička (CCOC) (3 měsíce) - přinášení předmětů Liščí pravnuk Dom Ku-Ma-Ku (CCOC) (3 měsíce) - předměty, výšky Liščí vnuk Dom Ku-Ma-Ku (CCOC) + Orso Lištička (CCOC) - předměty Liščí vnuk Dom Ku-Ma-Ku (CCOC) + Orso Lištička (CCOC) - předměty Orso Lištička (CCOC) - předměty Sniper Lištička (CCOC) - předměty, přivolání Sniper Lištička (CCOC) - předměty za stížených podmínek Sniper Lištička (CCOC) - přinesení před. 2,35 kg + následně metoda vyvinutá štěnětem (omotání vodítkem, přitažení) Sniper Lištička (CCOC) - kondiční trénink povrchů + odměna mazlením Sniper Lištička (CCOC) - těžké předměty, obtížný terén Sniper Lištička (CCOC) - překážky, obrana Taser Lištička (CCOC) (3 měsíce) - povrchy, předměty, vysoké schody Taser Lištička (CCOC) (3 měsíce) - trénink s peškem pod dohledem kočičky (stížené podmínky) Taser Lištička (CCOC) (3,5 měsíce) - obedience Unikke Lištička (CCOC), 3 měsíce - obedience, překážky, foto Petra Lhotáková Unikke Lištička (CCOC), 3 měsíce - povrchy, výšky, zákusy Unikke Lištička (CCOC), 3 měsíce - obedience Unikke Lištička (CCOC), 3 měsíce - štěkání na povel Unikke Lištička (CCOC), 3 měsíce - zákusy, létající předměty UnikkeUnikke Lištička (CCOC), 3 měsíce - létající předměty Unikke Lištička (CCOC), 3,5 měsíce, obedience mezi lidmi Unikke Lištička (CCOC), 3,5 měsíce, socializační trénink 

 

4. měsíc věku: obrana, terény a povrchy, zákusy, koncentrace na psovoda a na ukázaná místa a směry, obedience (přivolání, štěkání na povel, přinášení, polohy, odložení), agility (běh, překážky), vyhledávání předmětů

 

Enemy of Rascals Lištička (CCOC) (fenka, 4 měsíce) - na obraně Enemy of Rascals Lištička (CCOC) (fenka, 4 měsíce) - na obraně Energetic Lištička (CCOC) (4 měsíce) - nácvik hlídání předmětů Nej Liška Lištička (CCOC) (4 měsíce) - přechod tšžko přístupného terénu a atypických povrchů Liščí pravnouček Dom Ku-Ma-Ku (CCOC) - předměty Sniper Lištička (CCOC) (4 měsíce) - přivolání přes překážky Sniper Lištička (CCOC) (4 měsíce) - příprava na obranné práce (létající předměty) Nej Liška Lištička (CCOC) (4,5 měs.)  - zákusy v postroji + Agility - běh Unikke Lištička (CCOC), 4 měsíce - překážky Unikke Lištička (CCOC), 4 měsíce - vyhledávání malých ukrytých předmětů Unikke Lištička (CCOC), 4 měsíce - vyhledávání velkých ukrytých předmětů Unikke Lištička (CCOC), 4 měsíce - štěkání na povel, zákusy Unikke Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - odložení, štěkání na povel, překážky, povrchy Unikke Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - polohy (důležitá je nyní rychlost, chuť do práce, koncentrace na psovoda) Unikke Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - zákusy a odměny Unikke Lištička (CCOC), 4,5 měsíce - koncentrace na psovoda a na ukázaná místa a směry

 

5. měsíc věku: obedience (přivolání až na 150 m, štěkání na povel, přinášení předmětů, polohy - u nohy, před psovodem, mezi, na podložce, u ohně), socializační trénink, motivační trénink, koncentrace pozornosti, překážky, povrchy, cizí objekty, vyhledávání osob v terénu, obrana, zákusy

 

Liščí vnuk Cambell Ku-Ma-Ku (CCOC) (5. měsíc věku) - atypické překážky a povrchy Liščí vnuk Cambell Ku-Ma-Ku (CCOC) (5. měsíc věku) - přivolání na cca 150 m Enemy of Rascals Lištička (CCOC) (fenka, 5 měsíců) - přinášení předmětů Enemy of Rascals Lištička (CCOC) (fenka, 5 měsíců) - přinášení předmětů Enemy of Rascals Lištička (CCOC) (fenka, 5 měsíců) - přinášení předmětů Liščí vnuk Cambell Ku-Ma-Ku (CCOC) (5. měsíc věku) - přinášení předmětů Sniper Lištička (CCOC) - základní trénink poloh (u nohy, "mezi" a před psovodem) Sniper Lištička (CCOC) - trénink poloh (u nohy, "mezi" a před psovodem) na podložce Sniper Lištička (CCOC) - trénink poloh na nerovném a šustivém povrchu Sniper Lištička (CCOC) - první trénink zákusů Sniper Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - trénink obran CCOC Sniper Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - trénink překážky z Agility OC CCOC, foto Marie Dlouhá Sniper Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - trénink poslušnosti CCOC, foto Marie Dlouhá Sniper Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - socializační trénink CCOC, foto Marie Dlouhá Typhoon Lištička (CCOC) + Sniper Lištička (CCOC) - na tréninku CCOC, neznámý objekt (socializace, obedience) Sniper Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - vyhledávání osob v terénu Sniper Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - obrana Taser Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - obrana, přinášení Unikke Lištička (CCOC), 5 měsíců - obhlídka budovy a noční tunel, foto Pavel a Petra Lhotáková Unikke Lištička (CCOC), 5 měsíců - cílení pozornosti vždy na určený předmět, ze dvou oblíbených Unikke Lištička (CCOC), 5 měsíců - štěkání na povel zprvu v libovolné poloze, potom vsedě a vleže Unikke Lištička (CCOC), 5 měsíců - štěkání na povel v libovolné poloze, s motivací (míček Liker) Unikke Lištička (CCOC), 5 měsíců - štěkání na povel v libovolné poloze, s motivací (Puller Maxi) Unikke Lištička (CCOC), 5 měsíců - motivační trénink s předměty (Liker, Puller) Unikke Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - překážky, motivační trénink Unikke Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - převážně motivační trénink Unikke Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - přivolání a polohy, také u ohně Unikke Lištička (CCOC), 5,5 měsíce -polohy u ohně, odložení, překážky Unikke Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - přinášení krabice, poté odměna míčkem Unikke Lištička (CCOC), 5,5 měsíce - na obraně


6. měsíc věku: koncentrace pozornosti, cizí objekty, speciální pachové práce, obrana, překážky, socializační trénink, návyk na náhubek

 

Sniper Lištička (CCOC), 6 měsíců - trénink CCOC, neznámý objekt, foto Pavel Sniper Lištička (CCOC), 6 měsíců - vyhledávání specifické civilní látky (skořice) Sniper Lištička (CCOC), 6 měsíců - vyhledávání specifické civilní látky (skořice) Sniper Lištička (CCOC), 6 měsíců - vyhledávání specifické civilní látky (skořice) Sniper Lištička (CCOC) (6 měsíců) - obrana (trénink CCOC), foto Marie Dlouhá Sniper Lištička (CCOC) (6 měsíců) - průzkum vozidel (trénink CCOC), foto Marie Dlouhá Sniper Lištička (CCOC), 6 měsíců - trénink koncentrace pozornosti, foto Marie Dlouhá Sniper Lištička (CCOC), 6 měsíců - na neznámých překážkách, foto Marie Dlouhá Unikke Lištička (CCOC) - poprvé v náhubku, odměnou je oblíbené přetahování Unikke Lištička (CCOC), 6 měsíců - poprvé na obraně s čertem :-) (maskovaným útočníkem)


7. měsíc věku: denní i noční obrana, zákusy, cizí objekty, pachové práce, obedience (přinášení, odložení, polohy), překážky, socializační trénink

 

Sniper Lištička (CCOC), 7 měsíců - noční obrana (trénink CCOC) Sniper Lištička (CCOC), 7 měsíců - vyhledávání předmětů, přinášení Sniper Lištička (CCOC), 7 měsíců - vyhledávání osob Sniper Lištička (CCOC), 7 měsíců - odložení vleže a vsedě Sniper Lištička (CCOC), 7 měsíců - vyhledávání předmětů s přinášením Sniper Lištička (CCOC), 7 měsíců - zákusy Sniper Lištička (CCOC), 7 měsíců - vyhledávání předmětů v terénu Sniper Lištička (CCOC), 7 měsíců - odložení Sniper Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - překážky (trénink CCOC) Sniper Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - obhlídka cizích areálů (trénink CCOC) Sniper Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - obrana (trénink CCOC) Sniper Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - socializační trénink (trénink CCOC) Sniper Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - pachové práce Sniper Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - pachové práce Sniper Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - pachové práce Unikke Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - obrana Unikke Lištička (CCOC), 7,5 měsíce - směs z tréninku CCOC, foto Petra Lhotáková a Pavel

 

8 měsíc věku: kondiční trénink povrchů, obedience, vyhledávání, obrana, socializační trénink (také s nácvikem koncentrace na psovoda)

 

štěňata L Lištička (CCOC) (8,5 měs.) - kondiční trénink (atypické povrchy) Sniper Lištička (CCOC), 8 měsíců - obedience, foto Petra Lhotáková Sniper Lištička (8,5 měsíce) - vyhledávání v náročném terénu Sniper Lištička (CCOC), 8 měsíců, trénink obran Sniper Lištička (CCOC), 8 měsíců - socializační trénink, také s nácvikem koncentrace na psovoda

 

9. měsíc věku: vyhledávání předmětů a osob, obedience za obvyklých i ztížených podmínek, oheň, překážky, stísněné prostory, skupina osob, obrana

 

Enemy of Rascals Lištička (CCOC) (fenka, 9 měsíců) - speciální práce Sniper Lištička (CCOC), 9 měsíců - skoky, štěkání na povel, odložení, po krásném přivolání podává pacičku :-) Sniper Lištička (CCOC), 9,5 měsíce - cviky na lavičce a u ohně, soustředění pozornosti na pokyny v úzkých prostorách, za rozličných zvuků Unikke Lištička (CCOC), 9 měsíců - náročný terén a jeho překážky Unikke Lištička (CCOC), 9 měsíců - kondiční a motivační trénink (sedni, lehni, štěkání, odložení) Unikke Lištička (CCOC), 9 měsíců - vyhledávání osob a směrování k označení vyštěkáním Unikke Lištička (CCOC), 9 měsíců - vyhledávání předmětů Unikke Lištička (CCOC), 9,5 měsíce - cvičení na stole Unikke Lištička (CCOC), 9,5 měsíce - skokové překážky, tam i zpět Unikke Lištička (CCOC), 9,5 měsíce - střežení stanoviště Unikke Lištička (CCOC), 9,5 měsíce - obedience, skupina osob

 

10. měsíc věku: cizí budova, obedience, dým, motivační trénink, polohy, překážky, zákusy


Sniper Lištička (CCOC), 10 měsíců - obhlídka budovy, foto Petra Lhotáková Sniper Lištička (CCOC), 10,5 měsíce - motivační trénink s předměty (Liker, Puller) Sniper Lištička (CCOC), 10,5 měsíce - směs obrázků z tréninku Sniper Lištička (CCOC), 10,5 měsíce - dým, překážky Unikke Lištička (CCOC), 10 měsíců - socializační cvičení s obediencí (cizí areál) Unikke Lištička (CCOC), 10,5 měsíce, první zákusy do nohy Unikke Lištička (CCOC), 10,5 měsíce - trénink zákusů

 

11. měsíc věku: obrana

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 11 měsíců - ochrana psovoda před 2 útočníky a pochvala cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 11 měsíců - trénink obran cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 11 měsíců - trénink obran cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 11 měsíců - na obraně s čertem :-) (maskovaným útočníkem), foto Petra Lhotáková Unikke Lištička (CCOC), 11 měsíců, obrana

 

12. měsíc věku: vyhledávání ve vozidle, obrana

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC). 12. měsíc věku: vyhledávání ve vozidle a odměna cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 12 měsíců - obrana (převážně budování pevného zákusu), foto Petra Lhotáková a Pavel

 

Psovodem řízené chování - požadavek na zachování absolutního klidu (zde převážně v bezkonfliktní skupině osob) a poté na obranné chování

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 12,5 měsíce - řízené chování, foto Petra Lhotáková a slečny Víšovy


Řízení pozornosti psa, při současném ponechání prostoru pro samotné rozhodování v krizové situaci:

Počáteční hlučný útok šesti osob, pokračují tří osoby, na hranici kontaktu se dostává figurant. Roční pes je zde psovodem zprvu motivován k zákroku proti jednomu konkrétnímu útočníku bez ringa (a také na něj správně zaměřuje pozornost), což zde vidíte sice nejasně, ale je to přesto čitelné z úhlu postavení psa. (Útok pak dokončuje pouze figurant v ringu - pes již samostatně přesměrovává pozornost na něho, jako na těsně ohrožující osobu.) Z tréninku Czech Caucasian Ovcharka Clubu.

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 12,5 měsíce - řízení pozornosti psa, foto Petra Lhotáková

 

13. měsíc věku: vyhledávání

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 13,5 měsíce - vyhledávání cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 13,5 měsíce - vyhledávání cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 13,5 měsíce - vyhledávání

 

14. měsíc věku: obrana, skupina bezkonfliktních osob

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 14. měsíc věku: obrana, foto Petra Lhotáková cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 14. měsíc věku: obrana, foto Petra Lhotáková cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 14 měsíců - trénink ve skupině osob

 

15. měsíc věku: z jednoho tréninkového dne ve dvou areálech (obedience + pozornost a klid před hlučící, avšak bezkonfliktní skupinou + reakce na útok)

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 15 měsíců

 

 

16. měsíc věku: obedience (přivolání, odložení), vyhledávání

 

cMsP. Sniper Lištička (CCOC) - večerní trénink přivolání, 150 m, s nezbytným obíháním cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 16,5 měsíce - odložení ve třech polohách a odměny cMsP. Sniper Lištička (CCOC), 16,5 měsíce - vyhledávání ve vozidle a odměny

 

Čtěte také:

 

Cíl a styl chovu
Jaké jsou Lištičky

Výběr štěněte

7 zásad, když chci obranáře

Socializační trénink

Proč cvičit obranu

Proč cvičit Agility
Poradenské a tréninkové službyVyhledávání

1549369_637154513009957_1117806757_n.jpg

Doprovodná informace k fotografiím na tomto webu:

Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb.. Všechny zde uvedené fotografie, logo, texty, tabulky atd. jsou majetkem chovatelské stanice Lištička nebo jsou legálně pořízeny a zveřejněny se souhlasem autorů nebo vlastníků. Žádné zde uveřejněné materiály nesmí být dále šířeny, v jakékoli podobě, bez souhlasu majitelů.

 

Luxusni stranky pro chovatele psu