Cíl a styl chovu

 
Vážení návštěvníci,

dovolte mi seznámit Vás s cíli a stylem Liščího chovu.

 

Mnoho dalších informací získáte na dalších stránkách tohoto webu, zvláště pak na úvodní straně. Zajímá-li vás aktuální život Lištiček, sledujte ho v Liščím sportovním blogu 2018 a na denně aktualizované facebookové stránce Lištička CCOC Kennel. Bude nám potěšením a ctí.


Eva Červená
 
 

Cíl chovu

Lištička (CCOC) se zabývá dlouhodobě chovem kavkazských psů tradičních pracovních typů. Je aktivní chovatelskou stanicí s nejdelší historií v chovu tohoto plemene v ČR - podrobněji zde. Chováme kavkazské psy pracovně využitelných typů (ne show typu), v celé rozmanitosti velikostí a v kompletní barevné škále. V exteriéru se soustřeďujeme přednostně na zachování výborné kvality u funkčních znaků, které podmiňují výkonnost (pracovní, sportovní) a zdraví. Klademe důraz na respektování tradic v chovu plemene - dosažení módní líbivosti nikdy nebylo, není a nebude naším cílem. Přesto (nebo právě proto) nás těší, že naše odchovy, naši psi a přímí potomci našich plemeníků získali celkem 63 šampionátů různých typů v rámci FCI.

Cílem je pro Lištičku udržení tradičních povahových a funkčních specifik plemene, spolu s posílením vloh, potřebných pro práci/sport.

 

Razantní ochrana teritoria před cizími (spolu s laskavým chováním ke všemu vlastnímu), nepodplatitelnost, velmi vysoká inteligence, schopnost samostatného rozhodování i v krizových situacích, vytrvalost, odolnost vůči nepřízni počasí, skutečné (komplexní) zdraví, bezproblémová pohyblivost, dlouhověkost - to jsou cenné vlastnosti, které ve svém souhrnu, budou-li zachovány, umožní těmto psům být i nadále dokonalými ochránci svých majitelů, jejich majetku - tak, jak tomu bylo v dobách minulých. Navýšení pracovního elánu a zvýraznění zájmu spolupracovat se svými lidmi přináší navíc značně rozšířenější možnosti využití psů - více, radostněji a s výraznými výsledky lze se psy cvičit, sportovat, přizpůsobovat jejich projev snadněji svým potřebám (formou výchovy a výcviku, s využitím pozitivních metod).

 

Zachování původních vlastností a zvýraznění všestranných, skvělých pracovních schopností psů (Výkon, Videogalerie) - to je smyslem našeho chovu. Lištičky již po několik desetiletí úspěšně hlídají rodinné domy, prostranství firem, pracují jako bodyguardi, v bezpečnostních agenturách, jako ochránci stád a chovů zvířat, s výbornými výsledky se účastní pracovních prověrek a soutěží, i specializovaných sportovních klání v rozličných disciplínách (jejich počet je stále rozšiřován).

 

 

Vítáme a podporujeme rovněž působení kavkazských psů v pro ně netradičních oblastech pracovního využití. Lištičky, spolu s jedním potomkem dvou našich plemeníků (synem, vnukem), našly uplatnění například v canisterapii - v zahraničí, a to jako vůbec první zástupci plemene v tomto oboru (využití kavkazských psů v canisterapii, fotografie).

 

Je nám ctí i radostí skutečnost, že můžeme účinně přispět k udržení jedinečnosti a nenapodobitelnosti tohoto plemene - k plnému uchování úžasných pracovních vlastností těchto psů, jejich původních přírodních instinktů a schopností, skutečného zdraví, a to současně při zachování impozantnosti a tradiční variability (rozličné barvy, všechny varianty osrstění, celý rozsah velikostí a pracovně funkčních typů). A zároveň napomoci tomu, aby tito psi dokázali ještě lépe spolupracovat se svými lidmi, než tomu bylo dosud. O to se snažíme společně s dalšími nadšenými chovateli z různých míst světa a s přáteli z Czech Caucasian Ovcharka Clubu, navzdory snahám jiných o přetváření a modernizaci těchto psů, směrem k ryze společenskému, nepracovnímu plemeni. Děkujeme za uznání mnohých z Vás, které nám projevujete a kterého si velice vážíme. Je stálou motivací k práci. Hlavně a nejvýrazněji je však motivací láska, obdiv a úcta k tomuto plemeni a k jednotlivým zvířatům především.
 
 

Styl chovu

Cestou k vytčeným cílům je spojování výhradně jedinců vysoce kvalitních v požadovaných znacích - spojení jsou uskutečňována vždy s ohledem na dosažení optimální skladby rodokmenu, vhodné souhry povahových i funkčně exteriérových vlastností a pracovních schopností. Toto lze praktikovat jen díky většímu počtu plemeníků. Vzhledem k tomu, že jsme po léta importovali zvířata z pečlivě vybraných chovů mnoha zemí (z Běloruska, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Slovenska, Španělska, Ruska, Ukrajiny) a do chovu použili jen charakterově, temperamentem a v zásadních znacích nejlepší z nich, nesou naši současní psi stále cenné vlohy původních pracovních psů, které se již z dnešní světové populace vytrácejí.
 
V našem chovu používaní jedinci mohou být středně živého až výrazného temperamentu, různé velikosti i barvy. Všichni však vykazují následná (Liščí) kritéria: vynikající pohyblivost, plnochrupost, komplexní a pevné zdraví, chuť do práce, vysoké sebevědomí, výborné hlídací schopnosti, výraznou inteligenci, zájem aktivně, příjemně a účinně komunikovat se svými lidmi, typický exteriér. Psy a feny bez těchto kvalit do chovu nezařazujeme (oba partněři jsou v našem vlastnictví, tedy je detailně známe). Zároveň u našich fen praktikujeme pouze přirozené krytí a znovu připouštíme jen feny, které navíc prokázaly výborné a radostné mateřské chování. Opakujeme-li určitá spojení, vždy jen v případech, že shodné předchozí spojení splnilo plně naše očekávání. Zdaleka ne vždy využijeme příbuzenskou plemenitbu. Pokud však ano, vždy rozumně vzdálenou a velmi pečlivě cílenou, vedenou pouze na důkladně prověřená, výrazně chovatelsky přínosná zvířata.
 
Péče o štěňata probíhá nepřetržitě prostřednictvím Liščího týmu, stejně tak jako dohled nad dospělou smečkou. Smluvně je zajištěna stálá spolupráce našeho chovu s přední plzeňskou veterinární klinikou. Odstavená štěňata tráví mnoho času v cíleně sestavených smečkách, pod výchovným vlivem speciálně vybraných, povahově vynikajících dospělých jedinců, od kterých přejímají ideální vzorce správného "kavkazího" chování k lidem vlastním i cizím, k ostatním psům všech věkových kategorií, k vlastnímu teritoriu i k okolí.
 
Celkově je péče o štěňata důsledně cílena ve smyslu rozvíjení pracovních vloh, zvláštní důraz je kladen na samostatnou práci s každým štěnětem, přesně přizpůsobenou jeho individualitě. V době odchodu do nového domova mají všechna štěňata vybudován kvalitní základ pro přivolání. Zvlášť vybraná štěňata mohou být již ve věku před odběrem zapojena do cíleného tréninku (přípravka).
 
 
Rozlehlý chovatelský areál s moderním vybavením a s velkými plochami výběhů, zasazený v čistém přírodním prostředí, stálý kontakt s lidmi, s dalšími psy všech věkových kategorií, využití ke střežení objektů a adekvátní výcvik, výhradně metodou pozitivní motivace - to vše je detailně uzpůsobené mentalitě tohoto specifického plemene a osobitosti každého jedince. Je tak zajištěna dokonalá příprava štěňat pro budoucí práci a plné aktivní vyžití psů.
 
 
Jsou-li správně rozvíjeny pozitivní charakterové vlastnosti jednotlivých štěňat, je-li každému z nich poskytnuta kvalitní péče, pak není důležité, a často ani žádoucí, aby štěně opustilo rodnou smečku ve dvou měsících věku. Podstatným je nalézt vždy pro konkrétní štěně toho nejvhodnějšího majitele.
 
Lištička odchovala dosud, za 39 let své činnosti, 123 vrhů štěňat. V průběhu let našla naše štěňata svůj domov nejen v Čechách, ale i v těchto zemích: Belgie, Finsko, Holandsko, Itálie, Kolumbie, Německo, Rakousko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Španělsko, Švýcarsko, USA.
 

Závěrem

Velké poděkování patří všem majitelům našich odchovů, kteří byli či jsou skvělými partnery svým Lištičkám a mnozí navíc úspěšně v průběhu let reprezentovali/reprezentují náš chov. Poděkování patří rovněž spolupracujícím chovatelům z rozličných zemí a lidem, kteří se podíleli/podílejí na fungování Liščí smečky, na tvorbě těchto stránek i předchozích webů a mým kynologickým učitelům z mládí. Zvláštní poděkování a navíc věrnostní cenová zvýhodnění patří těm, kteří jsou našimi stálými klienty již po několik desetiletí. Velice si ceníme Vaší důvěry!
 
Na konec mi dovolte dvě rady, hledáte-li to pravé štěně pro sebe:
 
Pamatujte, že kavkazští psi současnosti jsou velmi rozdílní! Neopomeňte předně zvážit, který typ kavkazského psa odpovídá vašim možnostem a přáním (Typy kavkazských psů) a následně věnujte mimořádnou pozornost i výběru konkrétního jedince (každé štěně je svými charakterovými vlastnostmi jiné - originální, jedinečné, neopakovatelné).
 
Štěně kupujte u chovatele, který Vám dokáže říci, kam chovatelsky cílí a tento směr se shoduje s Vašimi představami. Chce Vám naslouchat, vnímá Vaše potřeby a na základě toho umí doporučit vhodného psa speciálně pro Vás, a s kterým jste si vzájemně sympatičtí. Nejsme-li Vám sympatičtí my, nechtějte prosím od nás štěně. S mnoha majiteli našich štěňat se po léta přátelíme, s některými se setkáváme každý měsíc (často i vícekráte) na trénincích, při výcviku a na soutěžních kláních CCOC. S dalšími udržujeme příležitostné a formálně zdvořilostní vztahy. Dobrý vztah mezi majiteli a chovateli je zásadní. Může být skutečným přínosem pro Vašeho psa a zajistit tak i Vaši spokojenost. A o to obojí jde.
 
Naše Lištičky Česká pracovní legenda - GMsP.KChP. Winner Lištička Naše fena na mezinárodní výstavě FCI, v závěrečných soutěžích Ocenění od přátel ze dvou chovatelských stanic, pro Liščí tým. Velmi si jich ceníme.
 


Vyhledávání

p1019882.jpg

 

Dovolujeme si upozornit, že naše štěňata jsou určena výhradně pro solidní a zodpovědné lidi, kteří zároveň disponují vhodnými podmínkami. Upřednostňujeme ty, kteří chtějí psy používat k pracovním účelům, cvičit s nimi nebo sportovat.

 

Doprovodná informace k fotografiím na tomto webu:

Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb.. Všechny zde uvedené fotografie, logo, texty, tabulky atd. jsou majetkem chovatelské stanice Lištička nebo jsou legálně pořízeny a zveřejněny se souhlasem autorů nebo vlastníků. Žádné zde uveřejněné materiály nesmí být dále šířeny, v jakékoli podobě, bez souhlasu majitelů.

 

Luxusni stranky pro chovatele psu