Cíl a styl chovu

Vážení návštěvníci,

dovolte mi seznámit Vás s cíli a stylem Liščího chovu.

 

Mnoho dalších informací získáte na dalších stránkách tohoto webu, zvláště pak na úvodní straně. Zajímá-li vás aktuální život Lištiček, sledujte ho v Liščím sportovním blogu 2018 a na denně aktualizované facebookové stránce Lištička CCOC Kennel. Bude nám potěšením a ctí.


Eva Červená
 
 

Cíl chovu

Lištička (CCOC) se zabývá dlouhodobě chovem kavkazských psů tradičních pracovních typů. Je aktivní chovatelskou stanicí s nejdelší historií v chovu tohoto plemene v ČR - podrobněji zde. Chováme kavkazské psy pracovně využitelných typů (ne show typu), v celé rozmanitosti velikostí a v kompletní barevné škále. V exteriéru se soustřeďujeme přednostně na zachování výborné kvality u funkčních znaků, které podmiňují výkonnost (pracovní, sportovní) a zdraví. Klademe důraz na respektování tradic v chovu plemene - dosažení módní líbivosti nikdy nebylo, není a nebude naším cílem. Přesto (nebo právě proto) nás těší, že naše odchovy, naši psi a přímí potomci našich plemeníků získali celkem 63 šampionátů různých typů v rámci FCI.

Cílem je pro Lištičku udržení tradičních povahových a funkčních specifik plemene, spolu s posílením vloh, potřebných pro práci/sport.

 

Razantní ochrana teritoria před cizími (spolu s laskavým chováním ke všemu vlastnímu), nepodplatitelnost, velmi vysoká inteligence, schopnost samostatného rozhodování i v krizových situacích, vytrvalost, odolnost vůči nepřízni počasí, skutečné zdraví, bezproblémová pohyblivost, dlouhověkost - to jsou cenné vlastnosti, které ve svém souhrnu, budou-li zachovány, umožní těmto psům být i nadále dokonalými ochránci svých majitelů, jejich majetku - tak, jak tomu bylo v dobách minulých. Navýšení pracovního elánu a zvýraznění zájmu spolupracovat se svými lidmi přináší navíc značně rozšířenější možnosti využití psů - více, radostněji a s výraznými výsledky lze se psy cvičit, sportovat, přizpůsobovat jejich projev snadněji svým potřebám (formou výchovy, výcviku, a prostřednictvím pozitivních metod).

 

Čtěte také: 7 zásad, když chci obranáře

 
Zachování původních vlastností a zvýraznění všestranných, skvělých pracovních schopností psů (navštivte články Výkon, Videogalerie) je pro nás cílem a smyslem chovu. Lištičky již po několik desetiletí úspěšně hlídají rodinné domy, prostranství firem, pracují jako bodyguardi, v bezpečnostních agenturách, jako ochránci stád a chovů zvířat, s výbornými výsledky se účastní pracovních prověrek a soutěží, i specializovaných sportovních klání v rozličných disciplínách (jejich počet je stále rozšiřován).

 

Vítáme a podporujeme rovněž působení kavkazských psů v pro ně netradičních oblastech pracovního využití. Lištičky, spolu s jedním potomkem dvou našich plemeníků (synem, vnukem), našly uplatnění například v canisterapii - v zahraničí, a to jako vůbec první zástupci plemene v tomto oboru (fotografie zde).

 

Je nám ctí i radostí skutečnost, že se můžeme účinně podílet na zachování jedinečnosti a nenapodobitelnosti tohoto plemene - na plném uchování úžasných pracovních vlastností těchto psů, jejich původních přírodních instinktů a schopností, skutečného zdraví, a to současně při zachování impozantnosti a tradiční variability (rozličné barvy, všechny varianty osrstění, celý rozsah velikostí a pracovně funkčních typů). A zároveň napomoci tomu, aby tito psi dokázali ještě lépe spolupracovat se svými lidmi, než tomu bylo dosud. O to se snažíme společně s dalšími nadšenými chovateli z různých míst světa a s přáteli z Czech Caucasian Ovcharka Clubu, navzdory snahám jiných o přetváření a modernizaci těchto psů, směrem k ryze společenskému, nepracovnímu plemeni. Děkujeme za uznání mnohých z Vás, které nám projevujete a kterého si velice vážíme. Je stálou motivací k práci. A hlavně a nejvýrazněji je motivací láska, obdiv a úcta k tomuto plemeni a k jednotlivým zvířatům především.
 
Lištička (CCOC), working caucasian ovcharka
 

Styl chovu

Cestou k těmto výsledkům je spojování výhradně jedinců vysoce kvalitních v požadovaných znacích - spojení jsou uskutečňována vždy s ohledem na dosažení optimální skladby rodokmenu a vhodné souhry povahových i funkčně exteriérových vlastností a pracovních schopností. Toto lze praktikovat jen díky většímu počtu plemeníků. Vzhledem k tomu, že jsme po léta importovali zvířata z pečlivě vybraných chovů mnoha zemí (z Běloruska, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Slovenska, Španělska, Ruska, Ukrajiny) a do chovu použili jen charakterově, temperamentem a v zásadních znacích nejlepší z nich, nesou naši současní psi stále cenné vlohy původních pracovních psů, které se již z dnešní světové populace vytrácejí.
 
V našem chovu používaní jedinci mohou být středně živého až výrazného temperamentu, různé velikosti i barvy. Všichni však vykazují následná - Liščí - kritéria: vynikající pohyblivost, plnochrupost, komplexní a pevné zdraví, chuť do práce, vysoké sebevědomí, výborné hlídací schopnosti, výraznou inteligenci, zájem aktivně, příjemně a účinně komunikovat se svými lidmi, typický exteriér. Psy a feny bez těchto kvalit do chovu nezařazujeme (oba partněři jsou v našem vlastnictví, tedy je detailně známe). Zároveň u našich fen praktikujeme pouze přirozené krytí a znovu připouštíme jen feny, které navíc prokázaly i výborné a radostné mateřské chování. Opakujeme-li určitá spojení, vždy jen v případech, že shodné předchozí spojení splnilo plně naše očekávání. Zdaleka ne vždy využijeme i příbuzenskou plemenitbu. Pokud však ano, vždy rozumně vzdálenou a velmi pečlivě cílenou, vedenou pouze na důkladně prověřená, výrazně chovatelsky přínosná zvířata.
 
Péče o štěňata probíhá nepřetržitě prostřednictvím Liščího týmu, stejně tak jako dohled nad dospělou smečkou. Smluvně je zajištěna stálá spolupráce našeho chovu s přední plzeňskou veterinární klinikou. Odstavená štěňata tráví mnoho času v cíleně sestavených smečkách, pod výchovným vlivem speciálně vybraných, povahově vynikajících dospělých jedinců, od kterých přejímají ideální vzorce správného "kavkazího" chování k lidem vlastním i cizím, k ostatním psům všech věkových kategorií, k vlastnímu teritoriu i k okolí.
 
Celkově je péče o štěňata důsledně cílena ve smyslu rozvíjení pracovních vloh, zvláštní důraz je kladen na samostatnou práci s každým štěnětem, přesně přizpůsobenou jeho individualitě. V době odběru mají všechna štěňata vybudován kvalitní základ pro přivolání. Zvlášť vybraná štěňata mohou být navíc zapojena do cíleného tréninku štěňat.
 
 
Rozlehlý chovatelský areál s moderním vybavením a s velkými plochami výběhů, zasazený v čistém přírodním prostředí, stálý kontakt s lidmi, s dalšími psy všech věkových kategorií, využití ke střežení objektů a adekvátní, cílený výcvik, výhradně metodou pozitivní motivace - to vše je detailně uzpůsobené mentalitě tohoto specifického plemene a osobitosti každého jedince. Je tak zajištěna dokonalá příprava štěňat pro budoucí práci a plné aktivní vyžití psů.
 
 
Jsou-li správně rozvíjeny pozitivní charakterové vlastnosti jednotlivých štěňat, je-li každému z nich poskytnuta kvalitní péče, pak není důležité, a často ani žádoucí, aby štěně opustilo rodnou smečku ve dvou měsících věku. Podstatným je nalézt vždy pro konkrétní štěně toho nejvhodnějšího majitele.
 
V průběhu let našly Lištičky svůj domov nejen v Čechách, ale i v těchto zemích: Belgie, Finsko, Holandsko, Itálie, Kolumbie, Německo, Rakousko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Španělsko, Švýcarsko, USA.
 

Závěrem

Velké poděkování patří všem majitelům našich odchovů, kteří byli či jsou skvělými partnery svým Lištičkám a mnozí navíc úspěšně v průběhu let reprezentovali/reprezentují náš chov. Poděkování patří rovněž spolupracujícím chovatelům z rozličných zemí a lidem, kteří se podíleli/podílejí na fungování Liščí smečky, na tvorbě těchto stránek i předchozích webů a mým kynologickým učitelům z mládí. Zvláštní poděkování a navíc věrnostní cenová zvýhodnění patří těm, kteří jsou našimi stálými klienty již po několik desetiletí. Velice si ceníme Vaší důvěry!
 
Na konec mi dovolte dvě rady, hledáte-li to pravé štěně pro sebe:
 
Pamatujte, že kavkazští psi současnosti jsou velmi rozdílní! Neopomeňte předně zvážit, který typ kavkazského psa odpovídá vašim možnostem a přáním (Typy kavkazských psů) a následně věnujte mimořádnou pozornost i výběru konkrétního jedince (každé štěně je svými charakterovými vlastnostmi jiné - originální, jedinečné, neopakovatelné).
 
Štěně kupujte u chovatele, který Vám dokáže říci, kam chovatelsky cílí a jeho cíl se shoduje s Vašimi představami, dokáže Vám naslouchat, vnímat Vaše potřeby a na základě toho doporučit vhodného psa speciálně pro Vás, a s kterým jste si vzájemně sympatičtí. Nejsme-li vám sympatičtí my, obraťte se laskavě jinam. S mnoha majiteli našich štěňat po léta udržujeme přátelství, s dalšími pak občasné a formálně zdvořilostní vztahy. Pouze dobrý vztah mezi majiteli a chovateli může být skutečným přínosem pro Vašeho psa a zajistit tak i Vaši spokojenost. A o to obojí jde.
 
Naše Lištičky Česká pracovní legenda - GMsP.KChP. Winner Lištička Naše fena na mezinárodní výstavě FCI, v závěrečných soutěžích Ocenění od přátel ze dvou chovatelských stanic, pro Liščí tým. Velmi si jich ceníme.
 


Vyhledávání

p1019639.jpg

 

Dovolujeme si upozornit, že naše štěňata jsou určena výhradně pro solidní a zodpovědné lidi, upřednostňujeme ty, kteří chtějí psy používat k pracovním účelům, cvičit s nimi nebo sportovat.

 

Doprovodná informace k fotografiím na tomto webu:

Kupírování uší je v ČR zakázáno zákony č. 246/1992 Sb. a č. 77/2004 Sb.. Všechny zde uvedené fotografie, logo, texty, tabulky atd. jsou majetkem chovatelské stanice Lištička nebo jsou legálně pořízeny a zveřejněny se souhlasem autorů nebo vlastníků. Žádné zde uveřejněné materiály nesmí být dále šířeny, v jakékoli podobě, bez souhlasu majitelů.

 

Luxusni stranky pro chovatele psu